Login   |   Register   |   Member   |   Help/FAQ   |   About Us   |   Forum   
Viet Music - Viet Games - Viet Dating - Viet Ecard
» Gửi Thiệp Điện Tử - Greetings - E-cards Online!
Send your e-card from Anniversary, At Work, Birthday, Congratulations, New Year Ecards, Friendship Ecards, Cute Cards, Mother Day, Father Day, Everyday Cards, Family, Friendship, Inspirational, Invitations, Love, Pets, Stay In Touch, Thank You, Wedding, Flowers, Funny Ecards, Valentine Ecards.

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Nô-el, hay Nô-en (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn của Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6. Một số nước ăn mừng ngà y này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Juliêng để định ngày nà y, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory.
sort by random | sort by caption | sort by ascend date | sort by descend date | default sort

See the top rated eCards
image
Send ecard
Bạn nhớ gì không ?
2006-17-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Cùng Vui Giáng Sinh
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Cầu Chúc An Lành
2006-17-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Chúc Mừng Noel
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Giáng Sinh & Năm Mới
2006-18-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Giáng sinh an hòa
2006-17-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Giáng sinh hạnh phúc
2006-17-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Happy Holidays
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Happy Season
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Ho! Ho! Ho!
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Jingle Bells
2009-01-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2012-18-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry Christmas
2012-18-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Merry! Christmas
2006-19-12 01:01
See the top rated eCards
image
Send ecard
Nỗi Nhớ Noel
2006-19-12 01:01
Page 1 of 2 1 2 »

Copyright © By Viet eCard Online Greetings - Thiệp điện tử.
Portland Web Design and Development provided by ProBizDesign.com
Thiệp Giáng Sinh - Thiệp Năm Mới - Thiệp Tình Yêu - Thiệp Sinh Nhật